مشکلات ماینینگ ارز دیجیتال

مشکلات ماینینگ ارز دیجیتال

مشکلات ماینینگ ارز دیجیتال

By Admin . 06 June, 2018 . ارزها

نیازی به پرداخت هزینه ی هنگفت برق نیست.در این سیستم، نیازی به بروز کردن سخت افزار آننخواهید داشت.اگر به هر دلیلی از استخراج منصرف شدید، در این سیستم نیازی به پیدا کردن مشتری برای دستگاه نخواهید داشت. نیازی به تهیه محل مناسب، و مجهز به سیستم های خنک کننده ی قوی نخواهید داشت.نیازی به تحمل صدای آزار دهنده نخواهید داشت.مشغله ی مشکلات احتمالی سخت افزار و نرم افزار ماینر را نخواهید داشت.