استخراج ابری

Latest Blog Posts

Cloud Miningچیست؟

By Admin . 12 June 2018 . Cloud Miningچیست؟

استخراج ابری، مکانیسمی برای استخراج ارز های دیجیتال مانند بیت کوین، با استفاده از قدرت رایانش ابری اجاره ای و بدون نیاز به نصب و اجرای مستقیم سخت افزار و نرم افزارهای مرتبط است. شرکت های ماینینگ ابری به مردم اجازه می دهند حساب باز کنند و از راه دور در روند استخراج ارز رمزنگاری شده با یک هزینه از پیش تعیین شده شرکت کنند ، استخراج را برای تعداد بیشتری از مردم در سراسر جهان قابل دسترسی می کند. از آنجا که این شکل استخراج از طریق پردازش ابری انجام می شود ، باعث کاهش مسائلی مانند تعمیر و نگهداری تجهیزات یا هزینه های مستقیم انرژی می شود.استخراج کنندگان ابر در استخر استخراج شرکت می کنند، جایی که کاربران مقدار مشخصی "قدرت هش(واحد اندازه گیری استخراج)" خریداری می کنند. هر یک از شرکت کنندگان متناسب با...

Read More